Welkom bij BSO Monteverdi-Overveen Zandvoorterpad 7 2051BC Overveen,  tel. 0633627032 (doordeweeks van 12-18.30 u.)

 

 Welkom bij Monti!


Je mag altijd komen kijken en proefspelen bij kleine kunstzinnige BSO MONTEVERDI

"Monti" Zandvoorterpad 7 2051BC Overveen, tel. 0610555251 

LRK: 243638917

 

  *

Heel misschien is onze oude piano eindelijk opnieuw gestemd ... (ja allang).

...  maar wij zijn zeker in de stemming om jou van harte welkom te heten ,en je ouder(s) alles te vertellen wat er maar te weten is over deze unieke kleinschalige vorm van naschoolse opvang! 

Dus, ben je  4 of nog groter, dan kun je bij ons komen spelen!

tot ziens, 

Frouwine,

namens het Monteverdi team, bestaande uit bevoegde lieve juffen, jong en 'oud'.

*

Nu meteen meer informatie? 

Bel op, 0f vul hier het contactbriefje in. Je krijgt dan snel bericht!

Klik op 'Het Uiltje' voor ons Beleid 'Veiligheid en Gezondheid'.'Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen'  

       zei ontdekkingsreiziger/onderzoeker Jacques Cousteau

En dat is ons motto geworden.


CORONA

We volgen de adviezen van de GGD/het RIVM op en hanteren de Beslisboom van Boink voor onze kinderen en medewerkers. De overdracht van de kinderen gebeurt nu buiten.

Oud nieuws:

.Allereerst willen we met elk kind een hartelijke en persoonlijke band opbouwen - ook met jullie als ouders! - en willen we een plek scheppen die (bijna) even ontspannen is als thuis. 

Met veel kunst en muziek, en als je wilt zelfs huiswerk-begeleiding, en de mogelijkheid om te oefenen voor je eigen muziekles. 

Of lekker niksen, of iets met een bal...op het grote schoolplein! Of turnen aan het rek!

Spelen doen we binnen en buiten, samen, met liefde voor de natuur!

*

We zijn en blijven een kleinschalige BSO die plaats en aandacht biedt aan maximaal 11 kinderen per middag.

Tijdens vakanties en op studiedagen van 'onze' scholen zijn we vanzelfsprekend hele dagen open.

Alle kinderen worden met zorg van school gehaald, lopend, per bakfiets of per auto.

*

ZAKELIJKHEDEN

*

We hebben een fiere Oudercommissie die de belangen van de ouders vertegenwoordigt. Het e-mailadres van de OC is: oc.monteverdi@gmail.com


De algemene voorwaarden van de Branche-organisatie Kinderopvang zijn bij ons van toepassing. 

We hanteren een Meldcode t.a.v. grensoverschrijdend gedrag. 

BSO Monteverdi is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Wij zijn een officieel SBB-leerbedrijf, en we leiden MBO-stagiaires op voor zowel niveau 3 als niveau 4. 

HBO'ers eerste jaar: ook van harte welkom !


De gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal speelt met ons mee!

Heel dichtbij huis is de Aloysiusschool

 Deze school zullen we de komende tijd nog weer beter leren kennen, omdat Frouwine daar kunstprojecten doet met de Plusklas en bijzondere tekenlessen organiseert in de Kinderboekenweek.  Als dank mogen we het hele schoolplein na schooltijd gebruiken, en dat doen we!


Vrije Scholen:

De Vrije School Kleverpark en de VS De Lindeboom kenden we ook al ;) 


De Julianaschool en de Bornwaterschool..? Ja, daar komen we ook.


Op woensdag gaan we vaak naar De Ontdekplek.

 Klik op de foto van de celloles voor ons 'Pedagogisch Beleid'.

 * 

Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang bij plaatsing!


*

De kernwaarden van BSO Monteverdi zijn:

de kleinschaligheid, die het individuele kind rust en ruimte biedt,

en onze overtuiging dat de aanwezigheid van 2 vertrouwde 'juffen' bij zo'n 5 kinderen of meer gewoon het beste is,

dat kinderen willen spelen, en dat wij de mooiste speelvoorwaarden willen scheppen die we kunnen bedenken.

*

 ... dat natuurlijk materiaal heerlijk speelgoed is en dat handvaardigheid - zelf iets maken, alleen of samen - zowat het mooiste is wat er bestaat. 

... we geven onze liefde voor muziek en voor kunst-maken door aan de kinderen.

... we geven de kinderen ons respect mee voor de natuur, en voor al wat leeft!... we leren de kinderen sociale vaardigheden in een informele sfeer.
we zorgen voor een veilige en gezonde omgeving.
*

we denken dat creativiteit een levenshouding is die een leven lang mee gaat, en we willen deze houding bij de kinderen aanmoedigen.

 

*


 

... sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat creatief denken en samenwerken noodzakelijk zijn, gezien de uitdagingen waarvoor deze generatie zal komen te  staan. 

daarom:
*

 Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”. 

Jacques Cousteau, ontdekkingsreiziger, onderzoeker,

natuurbeschermer

*

 BSO Monteverdi

onderdeel van 'De Elfde Muze'

Frouwine de Graaff

november 2022


MONTEVERDI 
De kleinschalige BSO