Welkom bij Monti! Je hebt ons nu gevonden! En dat was al het halve werk. 

Je kunt altijd komen kijken en proefspelen bij kleine kunstzinnige BSO MONTEVERDI

MONTIZandvoorterpad 7 2051BC Overveen, tel. 0610555251 LRK: 243638917


  *

Heel misschien is onze oude piano eindelijk opnieuw gestemd ...

...  maar wij zijn zeker in de stemming om jou van harte welkom te heten ,en je ouder(s) alles te vertellen wat er maar te weten is over deze unieke kleinschalige vorm van naschoolse opvang! 

Dus, ben je bijna 4 of nog groter, dan kun je bij ons komen spelen!

tot ziens, 

Frouwine

namens het Monteverdi team, bestaande uit bevoegde lieve juffen, jong en 'oud'.

*

Nu meteen meer informatie? 

Bel op, 0f vul hier het contactbriefje in. U krijgt dan snel bericht!

Klik op 'Het Uiltje' voor ons Beleid 'Veiligheid en Gezondheid'.'Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen' 

zei ontdekkingsreiziger/onderzoeker Jacques Cousteau. 

Dat is ons motto geworden. 

 

CORONA

We volgen de adviezen van de GGD/het RIVM op en hanteren de Beslisboom van Boink voor onze kinderen en medewerkers. De overdracht van de kinderen gebeurt nu buiten.

Eigen nieuws:

Nog in 2020 hopen we een tweede locatie te openen in Santpoort-Zuid, aan de Bloemendaalsestraatweg. 

Genaamd Verdi.

Dit grote huis zal de kinderen veel speelmogelijkheden bieden. Het is van alle gemakken voorzien en er is een groene speeltuin om de hoek. Verdi is voor gezinnen die hun kroost per fiets/bakfiets van de BSO willen halen én voor hen die mee willen doen met 

DE VERDI THUISBRENGSERVICE

     De aankomst van de kinderen thuis is te plannen tussen 16.30 en 18.30 u. Interesse?  Plaatsing op Verdi is mogelijk zonder wachtlijst indien jullie als ouders dit Groene Plan ondersteunen.

*

Algemeen

Allereerst willen we met elk kind een hartelijke en persoonlijke band opbouwen - ook met jullie als ouders! - en willen we een plek scheppen die (bijna) even ontspannen is als thuis. 

Met veel kunst en muziek, en als je wilt zelfs huiswerk-begeleiding, en de mogelijkheid om te oefenen voor je eigen muziekles. 

Of lekker niksen, of iets met een bal...op het grote schoolplein! Of turnen aan het rek!

Spelen doen we binnen en buiten, samen, met liefde voor de natuur!

*

We willen een kleine BSO blijven die plaats en aandacht biedt aan maximaal 10 kinderen per middag (en per locatie).

 

Tijdens vakanties en op studiedagen van 'onze' scholen zijn we vanzelfsprekend hele dagen open.

Alle kinderen worden met zorg van school gehaald, lopend, per bakfiets of per auto.

*

Groeten van Frouwine, 

Ook namens Itzelth, Deborah, Nicolina, Ellie, Jim en MONT (Monti Management Ondersteuning Team)


ZAKELIJKHEDEN

*

We bieden 3 pakketten aan: (A), zonder vakantieopvang,  of (C)  met vakantieopvang, of (B) het Monti-pakket, dat een handige middenweg is met een medium uurprijs. De tarieven van deze pakketten liggen in schooljaar 2020/2021 rondom de 9,50  en 11 euro per kind per uur, waarvan er in 2020 max. 7,02 wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag van het rijk. Deze vergoeding wordt per 1.1.2021 weer wat hoger.


De algemene voorwaarden van de Branche-organisatie Kinderopvang zijn bij ons van toepassing. 

We hanteren een Meldcode t.a.v. grensoverschrijdend gedrag. 

BSO Monteverdi is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Wij zijn een officieel SBB-leerbedrijf, en we leiden MBO-stagiares op voor zowel niveau 3 als niveau 4. 

HBO'ers eerste jaar: wees ook van harte welkom !


De gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal speelt met ons mee!

Heel dichtbij huis is de Aloysiusschool

 Deze school zullen we de komende tijd nog weer beter leren kennen, omdat Frouwine daar kunstprojecten doet met de Plusklas en bijzondere tekenlessen organiseert in de Kinderboekenweek.  Als dank mogen we het hele schoolplein na schooltijd gebruiken, en dat doen we!


Vrije Scholen:

De Vrije School Kleverpark en de VS De Lindeboom kenden we ook al ;) En nu komt de Weltevreden-locatie er ook bij. 

In 2021 gaan we zelfs naar Waldorf aan Zee, vrije school in IJmuiden!


De Julianaschool en de Bornwaterschool..? Jazeker.


OUD NiEUWS:


Op de donderdagmiddag beginnen we weer met muzieklessen 

"Muziek en Beweging" 

op de Muziekschool om de hoek.  

Kortom, kom Monti uitproberen!

GOED NiEUWS: 

Monti heeft nog plaats op de woensdagmiddag van 12 u.-18 u. en op de vrijdagmiddag van 12-18 u.!

Op woensdag gaan we vaak naar De Ontdekplek.

 Klik op de foto van de celloles voor ons 'Pedagogisch Beleid'.

 * 

'Brusjes van Monties' hebben altijd voorrang bij plaatsing!

*

Wat de BSO betreft: 

Vanaf  december 2020 hebben we weer plaatsen beschikbaar op dagen die nu vol zijn. Meld je kroost aan voor de wachtlijst!


Toekomstmuziek in Santpoort-Zuid:

Verdi 2020

BSO

*

Boboli 2021

combinatiegroep

(2+-dagopvang en BSO)

*

De kernwaarden van BSO Monteverdi zijn:

de kleinschaligheid, die het individuele kind rust en ruimte biedt,

en onze overtuiging dat de aanwezigheid van 2 vertrouwde 'juffies' bij een kindertal vanaf  4  gewoon het beste is,

dat kinderen willen spelen, en dat wij de mooiste speelvoorwaarden willen scheppen die we kunnen bedenken.

*

 dat natuurlijk materiaal heerlijk speelgoed is en dat handvaardigheid - zelf iets maken, alleen of samen - zowat het mooiste is wat er bestaat. 

*


we geven onze liefde voor muziek en voor kunst-maken door aan de kinderen.
we geven de kinderen ons respect mee voor de natuur, en voor al wat leeft!
we leren de kinderen sociale vaardigheden in een informele sfeer.
we moedigen de groteren aan om Kootsj te worden van de jonge en nieuwe kinderen!
we zorgen voor een veilige en gezonde omgeving.
*

we denken dat creativiteit een levenshouding is die een leven lang mee gaat, en we willen deze houding bij de kinderen aanmoedigen.

*

... sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat creatief denken en samenwerken noodzakelijk zijn, gezien de uitdagingen waarvoor deze generatie zal komen te staan. 

Daarom...
*

 Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”. 

Jacques Cousteau, ontdekkingsreiziger, onderzoeker,

natuurbeschermer

*

 BSO Monteverdi

onderdeel van De Elfde Muze

Frouwine de Graaff

september 2020


MONTEVERDI 
De kleinschalige BSO